Välkommen!

Det här krävs för svenskt medborgarskap.

Grattis!

Du har haft tur som föddes här, eller gjort ett bra val som kommit hit, Sverige är ett fantastiskt land. Sverige ligger bra till, både geografiskt och ekonomiskt. Vi har ett utvecklat utbildningssystem, är högt industrialiserat, har bra jordbruksförutsättningar och är glesbefolkat. Vi har utan problem plats för 3-4 gånger fler medborgare än vår nuvarande befolkning.

Att vara svensk medborgare innebär att man inkluderas i det svenska samhället. När man inkluderas är man en del av samhället, samhället formas tack vare dig. Det kräver att du som medborgare tar aktiv del i samhället. När man inkluderas i samhället bidrar man, Sverige blir helt enkelt lite bättre tack vare att du vill vara med. Det finns inget Sverige att integreras i, Sverige uppstår i samarbetet mellan inkluderade medborgare.

Det finns dock ett par orubbliga förutsättningar. Det är inte vad du heter, vad du har för hudfärg eller hur många generationer din familj bott här, som bestämmer om du är svensk eller inte. Det enda som avgör om man är svensk är att du vill inkluderas i det svenska demokratiska och sekulariserade samhället. Resten spelar ingen roll. Nedan finns ett enkelt test. Det är ett antal påståenden om vad "svensk" borde handla om. Känns det helt rätt att skriva under på dessa påståenden är du garanterat svensk.

Som svensk medborgare är jag införstådd med att

jag åtar mig att värna den Svenska demokratin

Som svensk medborgare har jag rätt att rösta i demokratiska val. Ibland kommer de som företräder mina åsikter att vinna, ibland vinner de inte. Det är så det ska vara och ingen åsikt är så viktig att den kan åsidosätta demokratin.

jag åtar mig att följa svensk lag

Svensk lag tar inte hänsyn till enskilda sedvänjor, egna moraluppfattningar, andra länders lagar eller religiöst betingade levnadsregler.

alla människors lika värde är undantagslöst

Kön, sexuell läggning, religiös tillhörighet, ekonomisk ställning, familj eller etnicitet har ingen betydelse vare sig moraliskt, juridiskt eller socialt.

kvinnor och män är jämställda

Det finns inte någon skillnad mellan män och kvinnor vad gäller möjlighet, förmåga, rättigheter, skyldigheter, fallenhet, begåvning eller lämplighet.

religion inte har någon särställning

Det är inte möjligt att kränka en religion eller hävda att man blivit kränkt över något som motsäger ens religion. Religion är endast en personlig uppfattning om något och kan ifrågasättas precis som vilken annan åsikt som helst.

min religion är min ensak

Min religion är min ensak och ingen annan får utöva påtryckningar gällande min tro. Jag har å min sida ingen rättighet att kräva att samhället i övrigt ska anpassa sig efter min tro.

svensk skola bygger på vetenskap och demokrati

Svensk utbildning vilar på en vetenskaplig och demokratisk värdegrund. Varje skola måste följa den svenska läroplanen och ingen skola får ha ickedemokratiska och/eller konfessionella inslag eller undantag i utbildningen.

Funkar det såhär?

Nej tyvärr, i verkligheten gör det ju inte det. I verkligheten krävs svar på en hel rad oväsentligheter för att avgöra om man kvalificerar till svenskt medborgarskap. På migrationsverkets hemsida kan man testa om man kan bli svensk medborgare. Inte någonstans frågas det efter förhållningssätt till mänskliga rättigheter, människors lika värde eller vikten av ett demokratiskt statsskick.

Vi står inför det som i historieböckerna om 100-200 år kommer att betecknas som folkvandringstid. Även om vi lyckas begränsa klimatförändringarna kommer det finnas tätbefolkade områden på jorden som inte längre kan föda befolkningen som bor där. Enorma grupper av människor kommer att flytta på sig.

Gör vi rätt har Sverige fantastiska framtidsutsikter. Gör vi rätt kommer uttrycket "etnisk svensk" om 100 år ha lika lite betydelse som "etnisk amerikan". Det är ett sådant Sverige vi måste jobba för. Det viktiga är inte varifrån någon kommer, eller varför de kommer, eller vilken religion de har. Det enda som betyder något är om vi som bor här (eller de som bor här om 100 år) vill ingå i ett sekulariserat demokratiskt samhälle eller inte.

Vi behöver verka för att de som väljer att bo i Sverige delar våra demokratiska värderingar. Det gäller alla, oavsett om man nyss kom hit eller om ens förfäder bott här sen urminnes tider. Vi har inte tid med främlingsfientlighet. Vi borde istället aktivt locka hit människor genom att vara väldigt tydliga med vad det innebär att vara medborgare i Sverige. Vad det betyder att vara svensk helt enkelt.